Med anledning av den pågående Corona-pandemin genomförs en hyllning till våra veteraner på annat vis och inte lika offentligt som brukligt. Veterandagen, 29 maj är sedan några år även allmän flaggdag så flaghissning sker över hela landet som sig bör. Under dagen genomförs en mindre ceremoni i Göteborg bestående av tal, musik samt tyst minut inne på Börsen. Den här delen av ceremonin sker i en sluten samling med få representanter för Göteborgs stad, Länsstyrelsen, Polisen, Försvarsmakten samt Svenska kyrkan. Hedersvakt kommer att finnas på var sida om kransarna. Dock komer Göteborgs kommun att filma ceremonin och filmen läggs ut på goteborg.se under eftermiddagen den 29 maj så att alla som vill lan se ceremonin. Efter ceremoni kommer kransarna till Kvibergs kyrkogård.

Text och bild: Ulrika Roos/Försvarsmakten