För dig som känner att gemenskapen och alla trevliga träffar i BBMC
Sweden är något du gärna vill dela. Har du inte gjort utlandstjänst eller kan bocka av de övriga kraven för att bli ordinarie medlem, så finns ett alternativ – att bli stödmedlem.

För att bli stödmedlem krävs att du har en ”fadder” bland någon  av de ordinarie medlemmarna. Det är faddern som skickar in an ansökan om ditt stödmedlemskap.

Kostnaden för ett stödmedlemskap är 100:- per år.

Att vara stödmedlem till BBMC Sweden innebär också att dela våra värderingar när det gäller att vara neutral i bikermiljön och att uppföra sig enligt våra stadgar när man representerar BBMC, även som stödmedlem.