EOS genomförs i närtid på flera ställen runt om i landet. Till helgen är vi inbjudna till BBMCDK. Den 26 oktober firar vi FN-dagen i Bunkern. Än är det inte för sent att anmäla sig, se inbjudan på hemsidan sant på FB.