Om du inte har möjligt att delta i vårt digitala årsmöte den 17 maj, så kan du poströsta genom att skicka ett mejl till vår revisor lars.svardstrom@bbmc.se senast den 15 maj för att erhålla en länk till ett poströstningsformuläret där du kan rösta både via mobil och dator.

Poströsten skall vara inskickad senast klockan 16:00 den 16 maj då postomröstningen stängs. Om det är så att du skickat in en poströst och ändå kopplar upp dig på Zoom-mötet den 17 maj så är det viktigt att du anmäler detta så vi kan plocka bort din poströst och låta dig rösta i mötet.

Med vänlig hälsning!
BBMC Styrelse