Förtroendevalda BBMC Sweden

Styrelsen

Maria Sääf Westin

Ordförande
Tommy Brånhede – Karlskrona

Tel: 070 917 83 30
E-post: ordforande@bbmc.se
Missioner: MA02, BA03, BA05

Vice ordförande
Micke Bodell – Jonsered

Tel: 0768-72 35 51
E-post: vice.ordforande@bbmc.se
Missioner: 83C, 91L, 92L

Kassör
Roland Lifh – Hoting

Tel: 0708-19 89 08
E-post: kassor@bbmc.se
Missioner: L98, L100, MA01, LA03, FS20, FS23

Sekreterare
Stefan Karlsson– Oskarshamn

Tel: 0735-39 15 39
E-post: sekreterare@bbmc.se
Missioner: FS18

Medlemsregistrator
Mikael Malm – Ängelholm

Tel: 0709-42 02 46
E-post: vice.kassor@bbmc.se
Missioner: BA04, BA12, BA99

Distriktsombud

DO-Norr
Kennet Larsson – Luleå

Tel: 072-737 27 33
E-post: do.norr@bbmc.se
Missioner: L12, L13

DO-Mitt
Magnus Kardin – Orrviken

Tel: 070-5676465
E-post: do.mitt@bbmc.se
Missioner: KS06, LA04

DO-Öst
Mats Ekberg – Motala

Tel: 0737-40 35 80
E-post: do.ost@bbmc.se
Missioner: KS12, KS16, FS16, FS17

DO-Väst
Johan Schaller- Allingsås

Tel: 070 697 02 55
E-post: do.vast@bbmc.se
Missioner: KS08

DO-Stockholm
Torbjörn Pettersson – Södertälje

Tel: 0700-52 51 28
E-post: do.stockholm@bbmc.se
Missioner: C79

DO-Syd
Pelle Persson – Asmundtorp

Tel: 0706-59 07  05
E-post: do.syd@bbmc.se
Missioner: L100, L112, MA01, BA01, BA02, BA04

DO-Skaraborg
Nina Nord – Tidaholm

Tel: 0739-76 78 88
E-post: do.skaraborg@bbmc.se
Missioner: L110, JKO3, JK05

DO-Svealand
Ron Egly – Enköping

Tel: 0760-37 15 11
E-post: do.svealand@bbmc.se
Missioner: KS01

Övriga funktioner

Webmaster
Mikael Wijk- Åsa

Tel: 0708-14 70 93
E-post: webmaster@bbmc.se
Missioner: BA05

Valberedning

Tor Cavalli-Björkman – sammankallande

Tel: 070-632 10 20
E-post:  valberedning@bbmc.se
Missioner: 89C, 92L, MA13, FS07, FU01, FS11, FS13, FS18

Madeleine Karenfjäll – Norrköping

Tel: 0701-71 94 96
E-post: valberedning@bbmc.se
Missioner: L106, SO01, SO02

Förtjänstjury

Till denna jury skickar du förslag på en person du tycker ska premieras
för vad han/hon åstadkommit gentemot klubben och/eller dess medlemmar.
Skicka mejl till fortjanstjury@bbmc.se