Förtroendevalda BBMC Sweden

Styrelsen

Maria Sääf Westin

Ordförande
Tommy Brånhede – Karlskrona

Tel: 0709-17 83 30
E-post: ordforande@bbmc.se
Missioner: MA02, BA03, BA05

Vice Ordförande
Madeleine Olsson – Degeberga

Tel: 0709-52 59 49
E-post: vice.ordforande@bbmc.se
Missioner: KS08, KS14B

Kassör
Reinhold Wedin – Beddingestrand

Tel: 0708-55 19 74
E-post: kassor@bbmc.se
Missioner: M68, M70, C76

Sekreterare
Marléne Kerber – Örebro

Tel: 0733-39 75 45
E-post: sekreterare@bbmc.se
Missioner: L106, SO03

Medlemsregistrator
Mikael Malm – Ängelholm

Tel: 0709-42 02 46
E-post: vice.kassor@bbmc.se
Missioner: BA04, BA12, BA99

Distriktsombud

DO Norr
Kennet Larsson – Luleå

Tel: 0727-37 27 33
E-post: do.norr@bbmc.se
Missioner: L12, L13

DO Mitt
Michael Wagner – Älvkarleby

Tel: 0702-81 12 42
E-post: do.mitt@bbmc.se
Missioner: JK01

DO Öst
Mats Ekberg – Motala

Tel: 0737-40 35 80
E-post: do.ost@bbmc.se
Missioner: KS12, KS16, FS16, FS17

DO Väst
Madeleine Karlenfjäll – Säve

Tel: 0701-71 94 96
E-post: do.vast@bbmc.se
Missioner: L106, SO01, SO02

DO Stockholm
Torbjörn Pettersson – Södertälje

Tel: 0700-52 51 28
E-post: do.stockholm@bbmc.se
Missioner: C79

DO Syd
Pelle Persson – Asmundtorp

Tel: 0706-59 07  05
E-post: do.syd@bbmc.se
Missioner: L100, L112, MA01, BA01, BA02, BA04

DO Skaraborg
Conny Fransson – Skövde

Tel: 0705-52 71 25
E-post: do.skaraborg@bbmc.se
Missioner: BA03, BA05, BA07, SWERAP

DO Svealand
Ron Egly – Enköping

Tel: 0760-37 15 11
E-post: do.svealand@bbmc.se
Missioner: KS01

Övriga funktioner

Webmaster
Mikael Wijk – Åsa

Tel: 0720-79 92 00
E-post: webmaster@bbmc.se
Missioner: BA05

Valberedning

Madeleine Karlenfjäll – Säve

Sammankallande

Tel: 0701-71 94 96
E-post: valberedning@bbmc.se
Missioner: L106, SO01, SO02

Patrik Sellgren – Rinkaby

Tel: 0733-62 19 42
E-post:  valberedning@bbmc.se
Missioner: 92L, 108L, BA03, KS06

Mia Näslund Anda – 

Tel: 
E-post: valberedning@bbmc.se
Missioner:

Förtjänstjury

Till denna jury skickar du förslag på en person du tycker ska premieras
för vad han/hon åstadkommit gentemot klubben och/eller dess medlemmar.
Skicka mejl till fortjanstjury@bbmc.se