Viktig information angående årsmötet!!
Poströstning – Årsmötet 16 april 2023
Om du inte har möjligt att delta i vårt digitala årsmöte den 16 april, så kan du poströsta genom att fylla i ett poströstningsformulär som du når via nedan länk eller via vår hemsida.

Svaren går till vår revisor Lars Svärdström.
Poströsten ska senast vara besvarad kl. 19:00 den 15 april då poströstningen stängs. Du kan rösta antingen via mobil eller dator.

Om det är så att du skickat in/poströstat och ändå kopplar upp dig på Zoom så är det viktigt att du anmäler detta så vi kan plocka bort din poströst och låta dig rösta i mötet.

https://forms.office.com/e/Nwc4iewcTh

Med vänlig hälsning
BBMC Styrelse