BBMC styrelse kallar till ett Extra årsmöte söndag 10 december kl 12:00

Mail har gått ut till samtliga medlemmar och mötet kommer genomföras digitalt

Mera information återfinns under Members only/Årsmöteshandlingar

Med vänlig hälsning

BBMC Styrelse