Vilken härlig vår och sommar vi har haft. Mycket träffar runt om i vårt avlånga land men än är inte säsongen slut. I helgen gifte sig Madeleine och Kent på Örlogskapellet i Göteborg. Vilken fantastisk fest som anordnades. Vi önskar dom all lycka till i framtiden.

Under ÖS genomfördes ett styrelsemöte där vi bla diskuterade inkomna punkter till enkäten. Vi kommer att genomföra ett styrelsemöte i början på september för att se över punkterna innan enkäten läggs ut på hemsidan. Givetvis gå ett varv till med alla DO:s så att ingenting missas.

.