Förtidsröstning Årsmötet 2023

Viktig information angående årsmötet!!Poströstning – Årsmötet 16 april 2023Om du inte har möjligt att delta i vårt digitala årsmöte den 16 april, så kan du poströsta genom att fylla i ett poströstningsformulär som du når via nedan länk eller via vår hemsida.Svaren går...

Inkomna motioner

Nu finns motioner som skickats in till årsmötet publicerade under Årsmöteshandlingar. Där ligger även den proposition som styrelsen tagit fram....

Skriv en motion

Motioner från röstberättigad medlem ska inlämnas till styrelsen senast två månader innan årsmötet, skriftligt och digitalt.Detta innebär att motioner skall ha inkommit till sekreteraren senast torsdagen den 17 mars 2022. Motioner skickas...

Årsmötet inställt

ej! Vi är ledsna att behöva meddela att BBMC årsmöte 2020-05-09 i Marma är inställt. Förhoppningsvis kommer inte detta som en överraskning med tanke på läget i omvärlden. Vi hade själva påbörjat tankarna om hur vi skulle agera om det skulle komma ytterligare...

Årsmöte 2020

Nu är det dags att boka in och anmäla sig till årsmötet som i år hålls på Marma skjutfält den 8-10 maj. Läs mer här: https://www.bbmc.se/event/arsmote-8-10-maj-marna-skjutfalt/