Utifrån den dialog som förts på FB så hade styrelsen räknat med att platserna till Årsmötet snabbt skulle bli fullbokade. Då det i dagsläget fortfarande finns platser kvar har styrelsen har beslutat att de platser som ännu inte blivit bokade kommer fördelas ut på stödmedlemmar. Gäller även obetalade platser. Mail med länk till anmälan har skickats ut till samtliga stödmedlemmar och anmälan öppnar fredag 18:00 och det blir först till kvarn även här, dock utan fördelning utifrån storlek på distrikt.

Tillägg: Mail skickas till samtliga som har angivit mailadress då det är några stödmedlemmar som saknar.

Tillägg 2: Det finns i dagsläget 4 lediga platser och om dessa blir uppbokade av medlemmar innan anmälan för stödmedlemmar öppnar kommer det inte att tilldelas någon plats för dem. Efter 18:00 i morgon är det samma regler för medlemmar som stödmedlemmar vad gäller att få en plats. Först till kvarn