Idag har undertecknad och Micke Bodell medverkat på Förbundsrådet som genomfördes digitalt. Fokus var Veteranpärmen som tagits fram och som skall vara ett stöd för det fortsatta föreningsarbetet. Alla föreningarna har fått till sig ett antal frågor som är kopplade till de fem fokusområden i Veteranpärmen. Vi kommer att fortsätta arbeta med dessa tillsammans med utsedd ledamot från förbundet för oss är det Tor. Resultatet kommer att presenteras i januari. Just nu pågår ett arbete med SVF grafiska profil. Ändringarna består av tre byggstenar där man tittar på färgerna, typsnittet och tre kronor. Ett förslag kommer att presenteras på nästkommande ordförande möte i mitten på december. Nu är förbundets nya medlemsregister i bruk och man kan logga in med BankID. Utöver detta så tog man upp förslag på stadgeändringar. Till er som ännu inte varit inne på hemsidan så är den nu uppdaterad. Styrelsen har tagit till sig den feedback som gavs inför årsmötet och med det uppdaterat strukturen på hemsidan. Efterhand som dokument mm blivit färdiga med anledning av årsmötets beslut har de lagts in på hemsidan. Strukturen under Members only är uppdaterad med de processer och rutiner som vi skapat och som gäller för enskild medlem.