Tiden rusar iväg och vi har nu kommit en bit in i mars. Vid årsmötet 2020 beslutades det om en förändring och utökning av distrikten som är Svealand och Skaraborg. DO Skaraborg är Nina Nord och Svealand är Ron Egly.  Distrikt Väst har genomfört digitalt möte där ny DO röstades fram Johan Schaller som tar över efter Gunilla. Tack för den här tiden och vi hälsar våra nya DO:s välkomna. Övrigt som sker är kontinuerliga ordförande möten med föreningarna där kansliet håller i taktpinnen. Arbete pågår med framtagning av en ny grafisk profil för SVF. Den kommer att presenteras på kongressen  24 april. Håll i, håll ut, håll avstånd och tvätta händerna.