Efter att styrelsen erbjudit ett ”prova på möte” med Zoom har vi nu tagit det sista besluten avseende digital medverkan vid årsmötet den 26 september.

  • De som deltar skall få möjlighet att rösta på alla punkter i dagordningen, röstningen kommer att gå till på enklast möjliga sätt, antingen genom att man i kameran räcker upp handen eller använder funktion i Zoom.
  • De som deltar skall få möjlighet att ”få ordet” genom att man i Zooms Chatt-funktion begär ordet.
  • De som inte kan delta i årsmötet kan utöva sin rösträtt genom ombud, som deltar på plats eller digital. Du som önskar utöva din rösträtt via ombud skall skicka ett e-postmeddelande till sekreterare@bbmc.se och meddela vem som kommer att agera ombud för dig under årsmötet. För att underlätta önskar vi att du anger ditt medlemsnummer samt medlemsnummer på den som kommer att agera som ditt ombud.