Förtidsröstning Årsmötet 2023

Viktig information angående årsmötet!!Poströstning – Årsmötet 16 april 2023Om du inte har möjligt att delta i vårt digitala årsmöte den 16 april, så kan du poströsta genom att fylla i ett poströstningsformulär som du når via nedan länk eller via vår hemsida.Svaren går...

Pågående samverkansarbete med SVF

Styrelsen informerar runt vårt pågående samverkansarbete med SVF.(Av styrelsen tillsatt arbetsgrupp)Grundorsaken till detta arbete ligger i följande delar:Då det i våra stadgor står att varje medlem SKALL vara medlem i SVF för att kunna vara medlem i BBMC, så innebär...