Allmän info

Idag har undertecknad och Micke Bodell medverkat på Förbundsrådet som genomfördes digitalt. Fokus var Veteranpärmen som tagits fram och som skall vara ett stöd för det fortsatta föreningsarbetet. Alla föreningarna har fått till sig ett antal frågor som är kopplade...