Veterandagen kommer att firas på ett flertal platser runt om i Sverige.

Håll ögonen på kalendern samt kontakta din DO för mer information.