Invigning av minnesplats för veteraner i Helsingborg – BBMC fanns naturligtvis på plats.