Fly N Ride 2018

Trots att vädermakterna hade bestämt att alla skulle bli mer eller mindre blöta på vägen till vår samlingsplats vid Spångens Gästgifveri  anlände drygt tjugotalet glada entusiaster.
Vi intog den gamla flygflottiljen mycket värdigt i en snygg kortege.
Väl parkerad och uppställda så blev det den sedvanlig rundvandring bland vackra fordon och historiska begivenheter.  Givetvis så inmundigade många den goda ärtsoppan som serverades.
På hemvägen körde några av oss förbi monumentet i Kvidinge där kronprins Carl August plötsligt avled den 28/5 1810.