Förtroendevalda BBMC Sweden

Styrelsen

Maria Sääf Westin

Ordförande
Maria Sääf Westin – Göteborg

Tel: 0709-52 57 74
E-post: ordforande@bbmc.se
Missioner: L102, L104, BA06, SM11, SM12, KS03, FK02,TD01F

Vice ordförande
Anders Wermén – Hjärup

Tel: 072-565 30 49
E-post: vice.ordforande@bbmc.se
Missioner: MA02, BA02

Kassör
Roland Lifh – Hoting

Tel: 0708-19 89 08
E-post: kassor@bbmc.se
Missioner: L98, L100, MA01, LA03, FS20, FS23

Sekreterare
Nina Nord – Upplands Väsby

Tel: 0739-76 78 88
E-post: sekreterare@bbmc.se
Missioner: L110, JK03, JK05

Medlemsregistrator
Mikael Malm – Ängelholm

Tel: 0709-42 02 46
E-post: vice.kassor@bbmc.se
Missioner: BA04, BA12, BA99

Distriktsombud

DO-Norr
Karl-Erik Kangas – Boden

Tel: 0705-16 46 46
E-post: do.nord@bbmc.se
Missioner: L110, L114, BA04, Pe04, La03

DO-Mitt
Dennis Olausson – Östersund

Tel: 070-265 41 14
E-post: do.mitt@bbmc.se
Missioner: BA02, KS04, KS06

DO-Öst
Kent Hammarlund – Norrköping

Tel: 0709-452901
E-post: do.ost@bbmc.se
Missioner: 90C, SO03, BA04, BA07, FS18

DO-Väst
Micke Bodell – Jonsered

Tel: 0768-72 35 51
E-post: do.vast@bbmc.se
Missioner: 83C, 91L, 92L

DO-Mälardalen
Torbjörn Pettersson – Södertälje

Tel: 0700-52 51 28
E-post: do.malardalen@bbmc.se
Missioner: C79

DO-Syd
Madde Olsson – Kristianstad

Tel: 0709-52 59 49
E-post: do.syd@bbmc.se
Missioner: KS08, KS14B

Övriga funktioner

Webmaster
Mikael Wijk- Åsa

Tel: 0708-14 70 93
E-post: webmaster@bbmc.se
Missioner: BA05

PX Ansvarig
Mats Hedell – Falun

Tel: 0705-90 66 65
E-post: px@bbmc.se
Missioner: L104, L114, BA01, KS20

Valberedning

Tor Cavalli-Björkman – sammankallande

Tel: 070-632 10 20
E-post: valberedning2@bbmc.se
Missioner: 89C, 92L, MA13, FS07, FU01, FS11, FS13, FS18

Johan Josefsson – Skövde

Tel: 070-597 76 53
Missioner: L94, L102, FS24
E-post: valberedning1@bbmc.se

Förtjänstjury

Till denna jury skickar du förslag på en person du tycker ska premieras
för vad han/hon åstadkommit gentemot klubben och/eller dess medlemmar.
Skicka mejl till fortjanstjury@bbmc.se

Detta är en demobutik för teständamål — ingen order kommer behandlas. Eventuella betalningar kommer behandlas som donationer. Avvisa