De medlemmar som skulle fått sitt FP/RM vid årets inställda årsmöte kommer nu istället att få bli dekorerade av sin DO. Respektive DO kommer att anordna ett ”dekoreringsevent” som är under mer högtidliga former och på en minnesvård plats/tillfälle.  Allt ska fotograferas för att skickas in och läggas upp på hemsidan. I möjligaste mån kommer någon från styrelsen att närvara. Maj månad är insamling till Gula Bandet Hur ska då BBMCS kunna dra sitt strå till stacken? Normalt så skickar vi in pengar efter genomfört årsmöte där överskottet från lotteriet bla. har gått till Gula Bandet. Förslag från styrelsen som gått ut till alla DO:s är att när det genomförs körningar, man spelar minigolf, träffas för att fika eller någon annan mindre aktivitet att man kanske kan ta en symbolisk anmälningsavgift. Pengarna går oavkortat till GB.

Veterandagen i Stockholm kommer att genomföras på LG i minimalistiskt format. Endast inbjudna gäster. Detsamma gäller även för Göteborg där ceremonin kommer att genomföras på Börsen med endast 12 personer närvarande. Deltagare kommer att vara hedersvakten som representerar alla veteranerna. BBMCS kommer att bistå med halva kostnaden för krans tillsammans med Fredsbaskrarna Västkust.

Vid senaste styrelsemötet bestämdes det att öka aktivitetsstödet till alla Distrikten. Med andra ord försök vara så aktiv som möjligt under ordnade former. Tänk på avståndet.

Maria, Ordförande, BBMCS